Які ознаки притаманні демократії?

Які ознаки притаманні демократії?

  • Сучасні демократичні держави (а бути демократичною дер­жавою є престижним) доповнюються низкою інших ознак і прин­ципів:(1) додержання прав людини, їх пріоритет над правами дер­жави;(2) конституційне обмеження влади більшості над меншістю;(3) повага до прав меншості на власну думку і її вільне вира­ження;(4) верховенство закону;(5) поділ влади та ін.Демократія ніде і ніколи не існувала без держави. Реально демократія є формою (різновидом) держави, яка ха­рактеризується, щонайменше, такими ознаками:1) визнанням народу вищим джерелом влади;2) виборністю основних органів держави;3) рівноправністю громадян і насамперед рівністю їх вибор­чих прав;4) підкоренням меншості більшості (перших останнім) при прийнятті рішень.