Што такое прыметнiк и назоунiк

Што такое прыметнiк и назоунiк

  • Прыметнкгэта часцна мовы, якая абазначае прымету прадмета адказвае на пытанн: як?, якая?, якое?,якя?, чый?, чыя?, чы?, чые?Назонкгэта часцна мовы, якая абазначае прадмет адказвае на пытанн: хто?, што?