Түйенің пайдасы әңгіме құрау

Түйенің пайдасы әңгіме құрау

  • Тйе- трт тлк малды бр, р киелс. Оны стнен шбат дайындалады. Ол сусын аза халында ерекше орын алады. Ал тйе шлге шыдамды боландытан, оны шлд кезуге арналан клк ретнде пайдаланан. р оны жннен кптеген тондар, брктер жасалады.
  • Туйе торт-тулик малдын бири.Ол Озинин алыптыгымен ерекшеленеди.Туйенин баласын "Бота " деп атайды.Туйенин 2 оркеши болады. Туйе негизинен суга шыдамды жане она бурын колик ретинде пайдаланган.Туй сути балданда татти "Шубат"